Gemensam egendom / Förvaltning

Det här äger vi tillsammans.

collagemellan

Grönområden
Vår största gemensamma egendom är våra grönområden. De upptar ungefär 50% av samfällighetens totala areal. Vi har ca 20% äng och 30% skog och resten är tomter och övrig mark. Vår totala areal inom samfälligheten är c:a 40ha.

Våra grönområden erbjuder ett rikt djurliv, förutom en mängd olika fågelarter så finns vilt i form av rådjur och älg. På våra ängar kan vi njuta av vackra blomster under vår, sommar och höst. För de som har intresse av plockning av bär och svamp så finns även dessa delikatesser inom våra ägor.

Givetvis erbjuder våra grönområden stora möjligheter till härliga skogspromenader och vintern kan man mycket väl sätta på sig skidorna och ta sig en tur. Gemensamt vårdar vi våra grönområden på föreningens städdagar.

Pumphus och vattennät
En gemensam egendom som är av mycket stor betydelse för oss alla, fritidsboende såväl som fastboende är tillgång på vatten. Genom vår borrade brunn och en pump med saltanläggning i pumphuset förses fastigheterna med ett mycket gott vatten året runt. Kontinuerlig skötsel av vattenanläggningen krävs för att säkra vatttenkvaliteten.

Bryggor i småbåtshamnen
Bryggorna i småbåtshamnen är en egendom som ger alla fastigheter i föreningen möjlighet att anskaffa en båt. Bryggplatser finns till alla fastigheter. Båtarnas storlek är dock begränsad till småbåtar med bredd på c:a 2m. Bryggorna är en egendom som kräver kontinuerligt underhåll för att säkerheten i hamnen skall kunna säkerställas.

Bastun
Bastun är vårt senaste tillskott till vår egendom. Bastun byggdes med gemensamma krafter från medlemmarna och invigdes 2013. Många medlemmar utnyttjar denna facilitet för härliga bastubad.

Traktor / trailers / garage / maskiner
Traktor, trailers, garage och maskiner (2 motorsågar, 2 röjsågar och en slåtterbalk) är också del i vår gemensamma egendom.

collagevattenmellan