Avgifter

 

Medlemsavgifter Lågarö Örns Samfällighetsförening

Medlemsavgift 2017 :      2500:-

Medlemsavgift 2018 :      3500:-

Årsavgift för medlemmarna fastställes på ordinarie Årsmöte. Årsavgiften skall täcka föreningens kostnader för den löpande driften samt avsättning för framtida underhåll för t.ex vatten- och hamnanläggning.

Årsavgiften erlägges normalt under våren

Årsavgiften kan reduceras med max 500:- om medlem deltar på 2 (250:-/städdag) av föreningens 3 städdagar under året.

 

Medlemsavgifter Marbovikens vägförening

Medlemsavgift  1/7 2016 – 30 /6 2017 :      1200:-

Årsavgift för medlemmarna fastställes på ordinarie Årsmöte. Årsavgiften skall täcka kostnader för sommar och vinterunderhåll av våra vägar samt för framtida behov av större reparationer av vårt vägnät.

Årsavgiften erlägges normalt under hösten.

Hšg med svenska hudra- och femhundralappar.
.