STARTSIDA

Välkommen till Lågarö Örns Samfällighetsförening.

vinjett3

Lågarö Örns Samfällighet ligger i nära anknytning till havet. Miljön ger medlemmarna många möjligheter till ett rikt och varierat friluftsliv och en verkligt god livskvalitet.

Hur det hela började.
Området etablerades i början på sjuttiotalet som en avstyckning från en jordbruksfastighet i Lågarö. Vår samfällighetsförening bildades 1976. I området finns 89 tomter i en vacker och naturskön, sjönära omgivning . För närvarande är 88 stycken tomter bebyggda varav ett tjugotal fastigheter bebos av åretruntboende.

Stora strövområden.
Föreningen har stora arealer av grönområden. Varje tomt gränsar till allmänning på en sida. Grönområdena har stort naturvärde och sköts på bästa sätt, så att alla medlemmar ska kunna använda områdena för rekreation. Promenadstråk hålls öppna och ängarna slås årligen. Våra gemensamma arbetsdagar används också till att vårda våra grönområden och gemensamma ägor.

För båtfolket.
Till området hör en småbåtshamn, där varje fastighet har tillgång till en plats för sin båt. Hamnen är anpassad för mindre båtar med en bredd på c:a 2 meter. Hamnen är också en plats för många aktiviteter t.ex. bad, fiske och socialt umgänge.

Friluftslivet.
Vi förvaltar också en badplats som ägs av Norrtälje kommun. Badplatsen utnyttjas flitigt under sommaren! Det finns två sandstränder och en udde med klippor längst ut mot Norrtäljeviken. På badplatsen finns badbryggor, flotte, gungor, grill, omklädningshytt, och toalett. En härlig miljö för föreningens barnfamiljer!

I anslutning till hamn och badplats så har föreningen byggt en vedeldad bastu som kan disponeras av medlemmarna året runt. Här kan medlemmarna ta ett bastubad, med ett dopp i havet.
Inom området finns även en fotbollsplan som under sommarmånaderna utnyttjas flitigt för fotboll och andra aktiviteter.

Dricksvatten året runt.
Samfälligheten har en egen borrad brunn som förser alla fastigheter med gott rinnande vatten året runt. Vattnet har mycket hög kvalitet. Prover tas regelbundet enligt kommunens direktiv.

Vägnätet.
Vår samfällighet har, tillsammans med Marens Samfällighetsförening, en gemensam vägförening. Vägarna plogas och sandas vid behov under vinterhalvåret. Det är alltså inga problem att ta sig till fastigheten på vintern. Många åretruntboende behöver komma iväg till arbete, skola m.m varje dag.

Kommunens satsningar.
Norrtälje kommun planerar att området skall sammankopplas med det stora vatten-avloppssystemet Kapellskärsleden. Se länken nedan.

Norrtälje kommuns fördjupade översiktsplan över Rådmansö

Översiktskarta över samfällighetens lägekarta